Cílová skupina pro coworking s miniškolkou

  • rodič na mateřské/rodičovské dovolené aktivně podnikající nebo zvažující podnikatelskou činnost
  • zaměstnaný rodič s dítětem do 10 let (samoživitel s dítětem do 15 let) aktivně podnikající nebo zvažující podnikatelskou činnost
  • vazba na region hl. města Prahy viz níže

Forma a způsob podnikání zde není relevantní. Rodič-podnikatel tak může být jak zaměstnancem, tak zároveň zaměstnavatelem.

Cílová skupina pro vzdělávání a další aktivity

  • rodič na mateřské/rodičovské dovolené aktivně podnikající nebo zvažující podnikatelskou činnost
  • vazba na region hl. města Prahy viz níže

Vazba na region hl.města Prahy

  • zaměstnanci vykonávající svoji pracovní činnost na území hl.města Prahy
  • zájemci o podnikání mající trvalé bydliště v hl.městě Praze
  • zaměstnavatelé mající sídlo na území hl.města Prahy (případně pobočka mající sídlo na území hl.m.Prahy)
  • sebezaměstnání – vykonávají podnikatelskou činnost z více než 50% na území hl. města Prahy

Máte pochybnosti, zda spadáte do cílové skupiny? Kontaktujte nás.