10 kroků k tomu, jak „úspěšně začít podnikat/pracovat“ Tvůj osobní příběh = Tvoje osobní cesta k podnikání

10 seminářů zrestartuje Vaše myšlení a nastartuje Váš pracovně podnikatelský život…

Cyklus pro vás připravila společnost Gender Consulting – expertní konzultační, vzdělávací a informační společnost v oblasti rovných příležitostí mužů a žen a jejich postavení ve společnosti.

Termín konání

každé úterý od 9 do 12 hodin. Podzimní cyklus začíná 16.9.2014.

Pro závaznou registraci je třeba přijít se osobně registrovat do projektu, a to nejlépe v úředních hodinách projektu (Út, St 12:00 – 16:30), v jiných časech po domluvě (oppa@babyoffice.cz).

Všechny semináře spojují praktické základy a tipy z teorie, interakci a praxi. GENDER Consulting přináší DESATERO, po kterém:

1. (NA/RE) STARTUJETE SVOJE MYŠLENÍ a PRIOROTY (Osobní rozvoj)

a. osobní swot analýza
b. silné/slabé stránky
c. KDO jsem a KAM směřuji?
d. Co se ode mě očekává a co očekávám já od sebe
e. Vize, cíle, mise – mé vlastní i mého podnikání

2. BUDETE SE UMĚT SPRÁVNĚ PRODAT (Firma a já – efektivní sebeprezentace)

a. Prezentační dovednosti
b. Sebeprezentace
c. Sebevědomí
d. Já jako značka – (já = nejdůležitější brand)
e. Jak se stát skutečnou tváří Vašeho podnikání

3. ZVLÁDNETE EFEKTIVNÍ MARKETING A PR (Marketing a PR)

a. Jak zvládnout základy marketingu a PR rychle a efektivně
b. Jednoduchý a efektivní marketingový plán? Jde to
c. Marketing a PR pro „Vaše podnikání“
d. „Vaše“ cílová skupina je nejdůležitější – pochopte jí…

4. BUDETE SPRÁVNĚ A EFEKTIVNĚ KOMUNIKOVAT (Komunikace)

a. Komunikace je „cesta“, komunikace jako „základ podnikání“
b. Komunikace verbální i neverbální (komunikujete i když nekomunikujete)
c. Jak komunikovat s Vašimi klienty?
d. Jak komunikovat v rámci firmy?
e. Jak komunikovat s konkurencí?

5. POCHOPÍTE TIMEMANAGEMENT (Timemanagement)

a. Úvod do timemanagementu
b. Jak pracovat s časem efektivně
c. Metody, postupy a triky, jak najít čas na všechny aktivity
d. Specifikujte „zloděje času“ a vyvarujte se jich

6. SE NEBUDETE STRESOVAT (Stres a jak na něj)

a. Psychické a fyzické zdraví je klíčem k úspěšnému podnikání – ovládněte stres
b. Co způsobuje stres a jak mu čelit?
c. Stres souvisí se vším co děláte – s Timemanagamentem, Slaďováním práce a rodiny, atd…buďte na něj připraveni

7. BUDETE (SÁM SOBĚ) DOBRÝM ŠÉFEM (managerské kompetence)

a. Jak efektivně řídit sebe i jiné
b. Proč a v čem je dobrá diverzita?
c. Specifika ženského leadershipu
d. Jak řídit sebe a jiné?

8. BUDETE V HARMONII S RODINOU I PRACOVNÍM ŽIVOTEM (Slaďování práce a rodiny)

a. Jak vyvažovat a slaďovat správně a efektivně
b. Předsudky a stereotypy ve slaďování
c. Jak (kdy) si říct o pomoc

9. BUDETE PODNIKAT ZDRAVĚ (Zdravý životní styl a podnikání)

a. Psychická a fyzická pohoda je klíčová
b. Metody psychické očisty
c. Odbourávání negativních zpětných vazeb…
d. Společenská odpovědnost podnikání

10. ZAČNETE S (osobním) BUSINESS plánem a vydáte se na svoji osobní cestu!

a. Závěrečné shrnutí priorit, konzultace
b. Uvědomění si, KDE se po absolvování seminářů nacházíte a CO si odnášíte
c. Ujasnění si vlastní vize
d. Praktické sestavení business plánu

Průběh

  • cyklus proběhne v průběhu 10 týdnů, každý týden 1 seminář
  • v průběhu projektu budou realizovány celkem 4 vzdělávací cykly tohoto „Desatera“ (podzim 2013 a jaro/léto/podzim 2014)
  • v každém cyklu bude vyškoleno 12 účastníků, tj. v rámci projektu bude vyškoleno celkem 48 účastníků CS.

Každý účastník musí pro úspěšné absolvování kurzu absolvovat min. 60 % seminářů ( tj. 6 z 10). V případě absence ( v 1-3 cyklu) má účastník možnost náhrady chybějícího semináře v některém z dalších běhů cyklu.

Účastník zpracovává závěrečnou práci na jím zvolené téma (v návaznosti na výše uvedené dva vzdělávací moduly) – buď reflexi na téma „život rodiče -podnikatele“ nebo „podnikatelské inovace“. Konkrétní forma a rozsah práce bude stanovena žadatelem.

Po dobu realizace seminářů bude pro účastníky zajištěno dle potřeby program pro děti a občerstvení.

V případě zájmu se hlašte na oppa@babyoffice.cz

Desatero k úspěchu – sborník 10×10 rad

Publikace Podnikání na mateřské