GENDER CONSULTING otevírá dveře všem ženám na trh práce a podnikání

IMG_4784-EditAktuální výzkumy stále ukazují, že ženy jsou určitým způsobem znevýhodňovány a je jim znesnadňován přístup na trh práce.

Gender Mentoring je ideální formou, která jim pomůže mnohé problémy překonat.

Gender mentorky poskytují mentee podporu a rady, týkající se profesního a osobního rozvoje a stávají se průvodkyněmi na cestě k nalezení skutečného potenciálu i způsobu jak jej využít.

Jedná se především o aktivní výměnu názorů s gender mentorkou s cílem nalezení cesty pro dosažení vytyčeného cíle.

Mezi hlavní pilíře gender mentoringu patří podpora iniciativy, provázení, nasměrování k osobnímu rozvoji, zvyšování efektivity.

Gender mentoring v sobě zahrnuje prvky koučování, zúčastněného rozhovoru a znalosti genderu, díky nimž je aktivně pracováno na odbourávání stereotypů, které tvoří hradbu mezi pracovním úspěchem, slaďováním práce a rodiny, nalezením a (d)oceněním sebe sama.

Cena 1 hodiny = 1.000,- Kč

Doporučeno je 2hodinové sezení = 2.000,-  Kč

Mgr. Kateřina Kaňoková

genderová expertka, spoluzakladatelka GENDER Consulting, s.r.o.

Kateřina má 14 letou praxi v oblasti marketingu a PR na vedoucích pozicích, pracovala jako ředitelka marketingu kosmetické firmy WELLA. V rámci této funkce se zabývala vedle marketingu také interním lektorstvím a mentoringem.

Zabývala se vzděláváním a mentoringem žen, diskriminovaných na trhu práce, vystudovala Mediální a komunikační studia na Univerzitě Jana Amose Komenského a Genderová studia na FHS Univerzity Karlovy a spoluzaložila firmu GENDER Consulting.

Dlouhodobě se věnuje vzdělávání dospělých a etabluje se jako genderová expertka a mentorka, mj. i se zaměřením na tématiku středního  a vyššího managementu a podnikání.

Je členkou neziskové organizace Business Professional Women.

Specializuje se na firmy, personalisty(tky), PR a marketing v oblasti genderové tématiky, genderové vzdělávání, mentoring a soft skills pro ženy, genderové audity a projekty EU.

Motto: „Dokážeme vše, co chceme! Nemůžeme zastavit vlny, ale můžeme se naučit surfovat“

Jana Klampflová, Mgr.

genderová expertka, spoluzakladatelka GENDER Consulting, s.r.o.

Jana  má pracovní zkušenosti z vedoucích pozic v  oblasti justice a osobní zkušenosti s nečekanými životními situacemi a změnou směru pracovní kariéry.

Dlouhodobě se věnuje vzdělávání dospělých  v oblasti genderu, slaďování práce a rodiny, soft skills .

Jako genderová expertka a mentorka se věnuje mj. ženám/matkám a jejich specifickým potřebám v období rodičovské dovolené, slaďování práce a rodiny, startu podnikání nebo nového směru kariéry.

Při mentoringu uplatňuje znalosti, empatii a osobní přístup.

Jana absolvovala  Genderová studia na FHS Univerzity Karlovy v Praze a Veřejnou správu se specializací na oblast práva na Metropolitní univerzitě Praha. Je spoluzakladatelkou expertní vzdělávací a poradenské společnosti GENDER Consulting, s.r.o. Je členkou neziskové organizace Business Professional Women.