Jarka ŠVARCBACHOVÁ, Mgr.

kouč, konzultant, analytik

“ Věřím v potenciál všech lidí, a věřím sobě, že jim ho pomáhám objevit a využít. Pracuju s cílem být užitečná, respektující a podporující.“

Studium Matematicko-fyzikální fakulty UK, desetiletá vrcholová manažerská praxe, systemický výcvik koučování jednotlivců i skupin spolu s kreativitou a energií osobnosti jsou výborným předpokladem ke kvalitní a účinné podpoře klientů na jejich cestě.

Mgr. Matematika a informatika, Matematicko fyzikální Fakulta UK
Výcvik systemického individuálního koučinku; Expertní skupina Callisto
Výcvik systemického skupinového koučinku; Expertní skupina Callisto
Akreditace u České asociace koučů
Člen Prezidia České asociace koučů

Pro více informací:
LinkedIn/Svarcbachova
jarka@downtherabbithole.cz