Důvody realizace projektu:

1) Napomáhání slaďování rodinného a pracovního života a tím zvyšování kvality života rodin a jejích členů. Ženy – (začínající) podnikatelky často nejsou připraveny na „preventivní potřebu slaďování“ vyplývající z nového typu jejich nového typu sebezaměstnání. Prvotní nadšení pro podnikání se časem může negativně promítnout do partnerských a rodinných konfliktů. Přichází krize ve vztazích a z toho vyplývající ohrožení pracovní pozice či samotného podnikání (při současné potřebě zachování domácí pohody a rodinné soudržnosti). Projekt nabízí vybraným účastnicím také příspěvek na individuální profesně-osobnostní koučing.

2) Podpora rodičů-podnikatelů (zvláště žen), poskytnout zázemí pro možnost pokračovat, rozvinout (či započít) kvalitní podnikatelskou činnost. Mnoho žen často podniká formou OSVČ při stálém zaměstnání (plný či částečný úvazek) v domácím prostředí. Potřebují podporu v oblasti doplňkového vzdělávání a dalších podpůrných aktivizačních nástrojů na propagaci svého podnikání)

3) Vytvoření chybějícího zázemí pro práci rodiče – podnikatele mimo domácnost bez nutnosti pořízování vlastní kanceláře (další náklady rodinného rozpočtu) s cílem omezení práce s dětmi po kavárnách, restauračních zařízeních a dětských koutcích. Podpora slaďování práce a péče o děti podporuje snížování rizika syndromu vyhoření, omezení workoholismu, neefektivitu práce (rozptylování pozornosti v domácím prostředí), psychickou deprivaci rodiče z nezvládání práce a zabezpečení rodiny atp.).Projekt vytváří a ověřuje inovativní formu organizace práce metodou coworkingu propojením služeb sdílené kanceláře a miniškolky.

Metodika funkčnosti vzájemného propojení coworkingového centra s miniškolkou jako nástroje na podporu slaďování rodinného a pracovního života