Každý úspěšný absolvent vzdělávacího cyklu „Desatero k úspěchu“ získá nárok na přímou podporu formou individuálního koučinku nebo mentoringu. Výše přímé podpory je stanovena na částku max. 2000 Kč na účastníka. Volba kouče je na účastníkovi, proplácí se realizované sezení. Je možné najít si vlastního kouče nebo si vybrat z koučů, které doporučujeme.