Pro první registraci do projektu využijte úředních hodin v pondělí-pátek 10:00 – 12:00 (pro samotnou registraci je možnost přijít bez předchozí domluvy). Pro registraci v jinou dobu je možnost individuální domluvy na tel.: 730 520 052 Pro rezervaci coworkingového místa a miniškolky, účast na kurzech a jiných akcích napište na naši e-mailovou adresu info@babyoffice.cz. Do e-mailu uvádějte vždy vaše registrační číslo, jméno a věk dítěte. 

Obsazenost miniškolky a dalších aktivit projektu vám bude sdělena telefonicky.

V případě, že se klientka přihlásí a bez omluvy (nejpozději do 8 hodin ráno)  nepřijde, musíme pro účely grantu požadovat písemné (e-mailové) vyjádření k důvodu absence. Při opakování tohoto jevu si provozovatel vyhrazuje právo při rezervaci míst dát přednost jiným klientům.